OTK:n sääntömääräinen vuosikokous la 24.3

7.3.2018

OTK ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 24.3.2018 klo
14.30 Oulunkylän liikuntapuiston kokoushuoneessa (Tekojääradan puoleinen
rakennus, 2.krs, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- Esitellään toimintakertomus 2017, tilinpäätös 2017 ja tilintarkastajan
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksellelle vuodelta 2017.
- Esitellään talousarvio ja määrätään jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 1.7.2018-30.6.2019.
- Valitaan seuralle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi
toimintakaudeksi 1.7.2018-30.6.2019 sekä tilintarkastaja.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
- Muut esille tulevat asiat.
Seuran vuosikokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa kaudelle 2017-18 suorittaneet, 18 vuotta täyttäneet vuosijäsenet.

Tervetuloa!
Oulunkylän Taitoluisteluklubi ry OTK/ Hallitus