OTKn sääntömääräinen vuosikokous la 23.3.

26.2.2019

OTK ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 23.3.2019 klo
15.15 Oulunkylän liikuntapuiston kokoushuoneessa (Tekojääradan puoleinen
rakennus, 2.krs, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- Esitellään toimintakertomus 2018, tilinpäätös 2018 ja tilintarkastajan
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksellelle vuodelta 2018.
- Esitellään talousarvio ja määrätään jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 1.7.2019-30.6.2020
- Valitaan seuralle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi
toimintakaudeksi 1.7.2019-30.6.2020 sekä tilintarkastaja.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Muut esille tulevat asiat.

Seuran vuosikokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa kaudelle 2018-2019 suorittaneet, 18 vuotta täyttäneet vuosijäsenet.

Tervetuloa!
Oulunkylän Taitoluisteluklubi ry OTK/ Hallitus