Esteettömyystodistus

Pääkaupunkiseudun luisteluseurat ovat yhdessä sopineet, että seuraa vaihtavien luistelijoiden tulee pyytää vanhasta luisteluseurasta esteettömyystodistus ja toimittaa tämä uuteen seuraan. Esteettömyystodistuksella varmistetaan, että luistelija/luistelijan perhe on suorittanut kaikki velvoitteensa vanhaa seuraa kohtaan ennen uuteen seuraan siirtymistä.

Esteettömyystodistuksen voi pyytää vanhasta luisteluseurasta sähköpostilla tai seuran omalla lomakkeella. Esteettömyystodistusta pyydettäessä kerrotaan aikeista siirtyä toiseen seuraan ja pyydetään vanhaa seuraa lähettämään esteettömyystodistus. OTK lähettää esteettömyystodistukset sähköpostitse. Esteettömyystodistuksen saatuaan, tulee luistelijan toimittaa tämä uuden seuran toimistolle tai seuran erikseen ilmoittamalle henkilölle.

Jos olet siirtymässä Oulunkylän taitoluisteluklubista toiseen seuraan: esteettömyystodistus pyydetään osoitteesta: otklaskut@outlook.com

Jos olet siirtymässä toisesta seurasta Oulunkylän taitoluisteluklubiin, toimita esteettömyystodistus osoitteeseen: otklaskut@outlook.com