ISU - arviointi

ISU-arviointijärjestelmä lyhyesti:

Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union).

ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin.

Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu'ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa.

Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.

Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.

Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -3....+3. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +3 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä.

Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.

 

Elementtipisteet (TES=Total Element Score)

Elementtipisteet annetaan esityksen teknisistä elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askel- ja liukusarjat. Jokaisen elementin arvioivat tuomarit sekä tekninen asiantuntijaryhmä, joka arvioi elementtien arvoa ja vaikeustasoa.

 

Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)

Komponenttipisteisiin kuuluu viisi osa-aluetta: luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta.

 

Skating skills(SS)-Luistelutaito

Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu'ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.

 

Transitions(TR)-Siirtymät

Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.

 

Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen

Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.

 

Choreography- Koreografia

Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.

 

Interpretation (IN)-Tulkinta

Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.

 

Vähennykset

Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset esimerkiksi kaatumisvähennykset. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin.

 

www.isu.org