Pelisäännöt

Pelisäännöt

OTK, sen luistelijat sekä luistelijoiden vanhemmat ovat mukana Nuori Suomi ry:n Operaatio Pelisäännöissä. Sen pelisäännöt sekä YK:n laatima Lasten oikeudet urheilussa toimivat seuran ohjenuorana:

1. Oikeus osallistua lahjakkuudesta riippumatta
2. Oikeus osallistua sillä tasolla, joka sopii omaan henkisen ja fyysisen kasvun vaiheeseen.
3. Oikeus aikuiseen ohjaajaan/valmentajaan.
4. Oikeus osallistumiseen turvallisessa ympäristössä.
5. Oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun ja päättää omasta osallistumisesta.
6. Oikeus osallistumiseen lapsena, ei pienenä aikuisena.
7. Oikeus tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin pyrkiä menestykseen.
8. Oikeus asianmukaisiin varusteisiin.
9. Oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella kaikkien toimintaan osallistuvien taholta.
10. Oikeus hauskuuteen urheilun parissa.